Wat is het verschil tussen een Poeder- en Schuimblusser?

Poederblusser informatie

Wie naar de verschillen gaat kijken tussen poeder- en schuimblussers zal er als eerste achter komen dat een poederblusser ook geschikt is om C branden (gasbranden) te blussen. Dat is zo op het oog het enige grote verschil. Maar er is meer onderscheid tussen deze twee types wat niet direct zo op zal vallen.

Poederblussers

  • Geschikt om A, B en C branden te blussen
  • Is voordelig in aanschaf
  • Veroorzaakt vrij veel nevenschade

Het poeder in een ABC blusser is een combinatie van ammoniumsulfaat en ammonium fosfaat, dit zorgt mede voor een zeer groot blussend vermogen dat geschikt is om veel soorten branden mee te blussen. Het poeder heeft geen elektrische geleiding en de blusser is vorstbestendig (ook weer een voordeel ten opzichte van de schuimblusser). Het poeder veroorzaakt echter veel (neven)schade aan elektrische apparaten.

Neem als voorbeeld een laptop, wanneer deze geblust zou worden met een poederblusser is deze onherstelbaar beschadigd en zal nooit meer gebruikt kunnen worden. En bij een brand is na het blussen met een poederblusser grote kans aanwezig dat het vuur opnieuw op zal laaien, goed nablussen en controleren is dus extra op zijn plek bij het blussen met een poederblusser.

Na de brand zal het poeder op professionele wijze moeten worden opgeruimd; denk hierbij aan een industriële stofzuiger. Wanneer je in aanraking komt met het poeder kan dit een aantal klachten veroorzaken, in aanraking met de huid kan het al zorgen voor diarree en bij inademing van het poeder kunnen benauwdheidsklachten optreden, en er wordt aangeraden om een of twee glazen water te drinken mede om de smaak uit de mond te verdrijven en om vloeistoffen aan te vullen gezien het bluspoeder een zout is.

Enkele Poederblussers van onze vrienden bij BrandblusserXL.nl:

[magento pid=”89″] [magento pid=”127″] [magento pid=”128″]

 

 

 

 

 

 

Schuimblussers

  • Geschikt om A en B branden te blussen
  • Is duurder in aanschaf
  • Heeft vrij weinig tot geen nevenschade

Schuimblussers hebben een inhoud van water met SVM (schuim vormend middel) en deze combinatie zorgt ervoor dat bij aanraking met zuurstof er een schuimdeken zal ontstaan die over de brandhaard gespoten wordt. Hierdoor zal de brandhaard afgedekt worden en hierdoor zal de brand geblust worden. Schuim is doordat het zo licht is van gewicht zeer geschikt om vloeistof branden te blussen omdat het erop blijft liggen, en bij vaste stoffen blijft schuim eraan plakken om op die manier ook de verbrandingsreactie weg te nemen door afsluiting van zuurstof.

Schuim kan echt wel zorgen voor een elektrische geleiding en de blusser is niet vorstbestending. Je kunt gemakkelijk na het blussen het schuim zelf opruimen door middel van het wegspoelen met water, let er echter wel goed op dat je hier niet nog meer schade mee veroorzaakt, denk hierbij aan een kantoorruimte of binnenshuis. Blussen met schuim kan echter alsnog schade veroorzaken op de langere termijn omdat het schuim ervoor kan zorgen dat er corrosie ontstaat waardoor je uiteindelijk meer schade kunt hebben dan in eerste instantie het geval was.

Schuimblussers zijn in aanschaf wat duurder, maar zijn gezien het gebruikersgemak het blusmiddel wat het meeste gebruikt wordt binnen huizen en kantoorruimtes. Echter tegenwoordig zijn er al goedkopere schuimblussers op de markt, die prima betaalbaar zijn.

Enkele Schuimblussers van onze vrienden bij BrandblusserXL.nl:

[magento pid=”236″] [magento pid=”130″] [magento pid=”131″]

 

 

 

 

 

 

Hoe maak je een keuze?

Allereerst door te kijken welke blusser je nodig zou hebben; beide hebben voor en nadelen maar wanneer je een gaskachel in je huis hebt staan zou de keuze sneller gemaakt moeten zijn dan wanneer je enkel CV hebt. Bekijk de voor- en nadelen en streep af waar jij behoefte aan hebt, zodat je niet alleen altijd blusmateriaal voor handen hebt, maar ook het juiste.

Leave a Reply

Your email address will not be published.